Aborcja w Polsce – jak decyzje polityczne wpłynęły na prawa reprodukcyjne kobiety ciężarnej oraz na jej zdrowie psychiczne i fizyczne?

Aborcja w Polsce – jak decyzje polityczne wpłynęły na prawa reprodukcyjne kobiety ciężarnej oraz na jej zdrowie psychiczne i fizyczne?

Home > Aborcja w Polsce – jak decyzje polityczne wpłynęły na prawa reprodukcyjne kobiety ciężarnej oraz na jej zdrowie psychiczne i fizyczne?

Aborcja w Polsce jest tematem wielowymiarowym i budzącym emocje, który na przestrzeni lat wywołał liczne debaty społeczne, polityczne oraz etyczne. Polskie prawo aborcyjne, jedno z najbardziej restrykcyjnych w Europie, uległo dalszemu zaostrzeniu po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z października 2020 roku. Zmiana ta dotyczyła przede wszystkim warunków dopuszczalności przerywania ciąży, skupia się na ochronie płodu ludzkiego nawet w przypadku jego nieodwracalnego upośledzenia lub nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

Zabieg przerwania ciąży, czyli jak aborcja w Polsce stała się sporem politycznym

Polskie przepisy dotyczące aborcji – określone w ustawie o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży – dopuszczały przerwanie ciąży w trzech wyjątkowych przypadkach:

  • gdy ciąża stanowiła zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej,
  • gdy zachodziło uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego,
  • gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazywały na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego usunięto z polskiego prawa możliwość przerwania ciąży z ostatniego z wymienionych powodów, co spowodowało falę protestów i dyskusji na temat praw kobiet oraz ich zdrowia. Brak możliwości legalnej aborcji w przypadkach, gdy ciąża jest wynikiem ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu, stawia wiele kobiet przed trudnym wyborem. Muszą one szukać pomocy za granicą lub narażać się na niebezpieczne zabiegi przeprowadzane w nielegalnych warunkach, co może prowadzić do krytycznych powikłań zdrowotnych, nawet jeśli przesłanki medyczne wskazują na uzasadnioną potrzebę przeprowadzenia terminacji ciąży.

Nielegalne przerwanie ciąży w Polsce – negatywne skutki decyzji polskiego Trybunału Konstytucyjnego

Nielegalne przerywanie ciąży w Polsce stało się niestety coraz częstszym zjawiskiem przez wpływ decyzji polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Zaostrzenie prawa aborcyjnego ograniczające możliwość legalnego przerwania ciąży niemal wyłącznie do sytuacji zagrożenia życia kobiety wywołało szereg negatywnych skutków, które odciskają piętno na całym społeczeństwie.

Po pierwsze, rygorystyczne przepisy zmuszają kobiety do szukania pomocy poza granicami kraju lub podejmowania ryzyka związanego z nielegalnymi zabiegami. Takie sytuacje nie tylko narażają je na poważne zagrożenia zdrowotne, ale również na karę pozbawienia wolności, co wprowadza dodatkowy element stresu i lęku.

Po drugie, decyzja Trybunału Konstytucyjnego wpływa na postrzeganie rodzicielstwa i planowania rodziny. W obliczu restrykcyjnego prawa aborcyjnego wiele par i kobiet obawia się podjęcia decyzji o posiadaniu dzieci, ponieważ zdaje sobie sprawę z ograniczonego dostępu do wsparcia medycznego w przypadku komplikacji ciążowych lub wykrycia poważnych wad płodu. Taka sytuacja może prowadzić do dalszego spadku dzietności w Polsce, co już teraz jest problemem demograficznym.

Po trzecie, obowiązujące regulacje zmuszają kobiety do kontynuowania ciąż, które mogą zagrażać ich zdrowiu psychicznemu lub fizycznemu, co stanowi naruszenie ich praw i godności. Długotrwałe skutki psychiczne przymusowego macierzyństwa lub straty dziecka, które nie będzie w stanie żyć poza łonem matki, są często pomijane w publicznej debacie.

Po czwarte, restrykcyjne prawo aborcyjne pogłębia podziały społeczne i wywołuje protesty, w których głos zabierają nie tylko kobiety, ale także mężczyźni solidaryzujący się z ich sytuacją. Walka o prawa reprodukcyjne staje się areną szerszego konfliktu o prawa człowieka, wolność wyboru i równouprawnienie.

Reasumując, decyzja polskiego Trybunału Konstytucyjnego o zaostrzeniu prawa aborcyjnego ma dalekosiężne i głęboko negatywne konsekwencje nie tylko dla zdrowia i dobrostanu kobiet, ale także dla społeczeństwa jako całości.

Kryminalizacja aborcji – czy pomoc w przerwaniu ciąży w Polsce jest karalna?

Kryminalizacja aborcji w Polsce stanowi jedno z najbardziej kontrowersyjnych zagadnień prawa karnego; dotyka zarówno sfery prywatności kobiet, jak i publicznego dyskursu na temat praw reprodukcyjnych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pomoc w przerwaniu ciąży poza ściśle określonymi przypadkami dopuszczalności jest karalna. Gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że działanie miało na celu dokonanie aborcji w warunkach niezgodnych z prawem, osoby zaangażowane w proces – zarówno wykonujące zabieg, jak i świadczące inną pomoc – mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej. W praktyce oznacza to, że zarówno lekarze, jak i osoby pośredniczące w uzyskaniu środków aborcyjnych lub informacji o możliwościach przerwania ciąży poza granicami kraju stają przed ryzykiem sankcji prawnych. W kontekście takich regulacji istotne jest prowadzenie otwartej debaty na temat konsekwencji kryminalizacji aborcji dla zdrowia i życia kobiet, jak również rozważenie potrzeby ewentualnych zmian w przepisach, aby zapewnić bezpieczeństwo i wsparcie dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Co istotne, sama kobieta poddająca się aborcji nie podlega karze pozbawienia wolności.

Zakończenie

Zmiana w polskim prawie aborcyjnym wywołała dyskusję na temat konieczności znalezienia równowagi między ochroną życia poczętego a prawami i zdrowiem kobiet. Wskazuje na potrzebę dialogu i poszukiwania rozwiązań, które będą respektować zarówno życie, jak i wolność wyboru, a także zapewnią kobietom dostęp do opieki zdrowotnej na najwyższym poziomie. Rzetelna edukacja seksualna, łatwy dostęp do antykoncepcji oraz wsparcie dla kobiet w trudnych sytuacjach życiowych mogą być kluczowe w zapobieganiu niechcianym ciążom i zmniejszeniu liczby aborcji. Ważne jest, aby w dążeniu do ochrony życia nie zapominać o podstawowych prawach człowieka i godności każdej kobiety.

CO WARTO WIEDZIEĆ Blog

9.02.2024

Jak wygląda aborcja i do którego tygodnia ciąży można ją przeprowadzić?

Aborcja to medyczna procedura polegająca na przerwaniu ciąży przed narodzinami płodu. Istnieje wiele powodów, dla których kobieta może zdecydować się na przerwanie ciąży, takich jak zagrożenie zdrowia matki, wady genetyczne płodu, przymusowa ciąża spowodowana gwałtem czy też trudne warunki życiowe, które uniemożliwiają odpowiednie zatroszczenie się o dziecko. Wyróżniamy kilka metod aborcji, na które może zdecydować…

9.02.2024

Aborcja Czechy – opinie, cena i przygotowanie do zabiegu

Legalna aborcja w Czechach jest możliwa na życzenie kobiety do 12 tygodnia ciąży. Usunięcie ciąży na życzenie oznacza, że o wykonaniu aborcji decyduje pacjentka bez konieczności podawania powodu. W Polsce aborcja nie jest legalna, dlatego wiele kobiet decyduje się na zabieg aborcji w Czechach. Usuwanie ciąży (tzw. terminacja ciąży) jest możliwe na kilka sposobów. Bardzo…

8.02.2024

Aborcja farmakologiczna – na czym polega i jak ją przeprowadzić?

Aborcja farmakologiczna, znana również jako aborcja medyczna, to bezpieczna i legalna metoda przerwania ciąży przy użyciu środków farmakologicznych. Aborcja farmakologiczna jest często preferowana przez kobiety ze względu na jej skuteczność oraz możliwość przeprowadzenia w początkowych etapach ciąży. Przerwanie ciąży za pomocą aborcji farmakologicznej może odbywać się zarówno pod kontrolą lekarza, co zapewnia bezpieczeństwo i minimalizuje…

2.01.2023

Ile się czeka na aborcje w Czechach? Jak szybko można uzyskać zabieg usunięcia ciąży w Czechach

Usuwanie ciąży to temat trudny nie tylko pod względem prawnym, ale też z powodów emocjonalnych; sama decyzja jest przeważnie stresująca dla kobiety. Jeśli w grę wchodzi czas, a dostęp do zabiegu jest niemożliwy, nie pozostaje nic innego, jak szukać kolejnych rozwiązań. Jeśli jesteś w ciąży i potrzebujesz wykonać szybko zabieg usunięcia ciąży, to dostępna jest…

12.12.2022

Usuwanie ciąży poniżej 18 roku życia — aborcja u nastolatki. Co warto wiedzieć w temacie terminacji ciąży u młodej dziewczyny

Usuwanie ciąży poniżej 18 roku życia może stanowić nie lada wyzwanie, zwłaszcza w okolicznościach prawa polskiego. Zabieg przerwania ciąży jest w naszym kraju praktycznie niemożliwy, chyba że zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego lub lekarz wykryje poważne wady płodu. Są jednak rozwiązania, gdzie usunięcie ciąży u dziewczyny poniżej 18 roku życia…

29.11.2022

Kiedy można dokonać aborcji w Polsce tak, aby zrobić to legalnie?

Jedno z najczęściej zadawanych pytań ze strony kobiety ciężarnej, u której wykryto wady płodu, jest pytanie: „Kiedy można dokonać aborcji„? Otóż w wyniku zmiany prawa, na skutek wyroku trybunału konstytucyjnego, odpowiedź na to pytanie wcale nie jest jednoznaczna. Potwierdzają to statystyki aborcji w Polsce, które jednoznacznie pokazują, że ilość zabiegów w naszym kraju radykalnie spadła….

„Największym skarbem dla człowieka jest zdrowie.”

Symonides z Keos

Skontaktuj się z Nami - Zapraszamy !

    * dane obowiązkowe