Co grozi kobiecie za usunięcie ciąży?

Co grozi kobiecie za usunięcie ciąży?

Home > Co grozi kobiecie za usunięcie ciąży?

Dwie kreski na teście ciążowym dla niektórych kobiet są spełnieniem marzeń, dla innych natomiast mogą być fatalną wiadomością. W ciągu roku dokonuje się ponad tysiąc aborcji w naszym kraju. Istnieje mnóstwo powodów, dla których kobiety, które zaszły w ciążę, podejmują decyzję o aborcji. Wśród najczęstszych możemy wymienić wskazania medyczne, niechęć do dzieci, brak środków na utrzymanie dziecka czy chociażby problemy rodzinne. Niezależnie od tego, jaka jest przyczyna decyzji o usunięciu ciąży, należy wiedzieć, że kobietom, które się na to zdecydują, nic nie grozi. Dowiedz się więcej!

Całkowicie legalnie i bezpiecznie możesz usunąć ciążę w Czechach. Potrzebujesz więcej informacji? Zadzwoń!

Nasi konsultanci mówią w języku polskim i są dostępni w dniach pn.–pt., w godzinach 8:00–18:00. Możesz też zadzwonić na numer  +420 704 463 265

 

 

Czym jest aborcja?

Aborcją nazywamy zamierzone zakończenie ciąży, które najczęściej odbywa się w wyniku interwencji zewnętrznej – mogą to być przykładowo działania lekarskie. Mają one na celu śmierć zarodka lub płodu. Każdy kraj ma własne regulacje prawne dotyczące usuwania ciąż. W Polsce jest ona legalna jedynie w dwóch przypadkach. Aborcji można dokonać gdy:

  • ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia matki;
  • ciąża jest wynikiem czynu zabronionego – np. gwałtu.

W przypadku gdy stwierdzono, że ciąża jest zagrożeniem dla życia lub zdrowia kobiety, można ją usunąć do czasu, aż płód osiągnie zdolność do samodzielnego życia poza organizmem matki. Natomiast gdy istnieje podejrzenie, że ciąża wynika z czynu zabronionego, takiego jak gwałt, to można ją usunąć do 12 tygodnia. Zabieg aborcyjny przeprowadzany jest przez lekarza w szpitalu – do jego wykonania potrzebna jest pisemna zgoda ciężarnej.

Aborcja na życzenie w Polsce

Polki decydują się na dokonywanie aborcji z różnych powodów. Niestety nie zawsze mają możliwość legalnego usunięcia ciąży. Poza powyższymi wyjątkami aborcja w Polsce jest zakazana. Choć ten zakaz nie jest oczywiście całkowity, to jednak nie ma możliwości aborcji na życzenie. Co zatem mogą zrobić kobiety, które zaszły w niechcianą ciążę, lecz nie stać ich na późniejsze utrzymanie dziecka lub zwyczajnie nie czują się gotowe, aby zostać mamami?

Wspomnieliśmy już, że w takich przypadkach dokonanie legalnej aborcji w Polsce nie jest możliwe. Rozwiązaniem może być aborcyjne podziemie, które niesie za sobą spore ryzyko, lub wyjazd za granicę. Nasi sąsiedzi – Czechy czy Słowacja – umożliwiają legalną aborcję. To bezpieczna opcja dla kobiet, które chcą usunąć ciążę i mieć pewność, że nie wystąpią żadne powikłania.

Wpływ wyroku Trybunału Konstytucyjnego, czyli jak decyzje prawne wpływają na dostęp do aborcji?

Wpływ wyroku Trybunału Konstytucyjnego na dostęp do aborcji jest znaczący i wielowymiarowy. Podkreśla to, jak decyzje prawne mogą głęboko wpływać na życie kobiet i ogólną politykę zdrowotną kraju. Przepisy ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, stanowiły przez lata podstawę prawną regulującą możliwość przeprowadzenia aborcji w Polsce. Ustawa ta, często określana jako kompromis aborcyjny, dopuszczała przerwanie ciąży w wyjątkowych przypadkach, takich jak zagrożenie życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, w przypadku nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu czy ciąży będącej wynikiem czynu zabronionego, np. gwałtu.

Jednak wyrok Trybunału Konstytucyjnego z października 2020 roku, który orzekł niezgodność z Konstytucją RP przepisów umożliwiających aborcję z powodu ciężkich wad płodu, wywołał znaczące zmiany w zakresie dostępu do aborcji. Decyzja ta spowodowała eliminację jednej z głównych przesłanek dopuszczalności przerwania ciąży, co w praktyce oznacza znaczące ograniczenie możliwości legalnego dostępu do aborcji na terenie Polski. W efekcie kobiety, które stają przed obliczem ciąży z ciężkimi wadami płodu, są zmuszone do szukania możliwości przerwania ciąży poza granicami kraju lub, w skrajnych przypadkach, do poddawania się nielegalnym i potencjalnie niebezpiecznym procedurom w tzw. podziemiu aborcyjnym.

Wpływ wyroku Trybunału Konstytucyjnego wykracza również poza aspekty prawne i medyczne, dotykając sfery społecznej, etycznej i psychologicznej. Decyzja ta wywołała szeroką debatę publiczną i protesty społeczne, skupiając uwagę na prawach kobiet do samostanowienia i dostępu do bezpiecznej opieki zdrowotnej. Krytycy wyroku podkreślają, że ograniczenie dostępu do aborcji nie tylko narusza prawa kobiet, ale także zwiększa ryzyko negatywnych konsekwencji zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych dla kobiet zmuszonych do kontynuowania niechcianych lub niebezpiecznych ciąż.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego miał głęboki wpływ na dostęp do aborcji w Polsce, ograniczył prawa kobiet i postawił je przed trudnymi wyborami. Decyzje te podkreślają wagę debaty na temat praw reprodukcyjnych i potrzebę poszukiwania rozwiązań, które będą szanować prawa kobiet, jednocześnie chroniąc życie i zdrowie.

Komu grożą kary za dokonanie aborcji?

Kobiety, które chcą zdecydować się na aborcję, lecz obawiają się, że później będą musiały ponieść odpowiedzialność karną, mogą być spokojne. Według prawa kobietom, u których wykonano procedurę przerwania ciąży, nic nie grozi. Natomiast karami zagrożone są osoby, które:

  • dokonały aborcji,
  • udzieliły wsparcia przy usuwaniu ciąży,
  • namawiały kobietę w ciąży do jej usunięcia.

Zgodnie z informacjami, które znajdziemy w art.152 kodeksu karnego: Kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę z naruszeniem przepisów ustawy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej karze podlega, kto udziela kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy lub ją do tego nakłania”. Nieco inaczej to wygląda, jeśli chodzi o przerwanie ciąży, w momencie gdy dziecko osiągnęło już zdolność do samodzielnego życia poza organizmem matki. Wtedy kara zwiększa się nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Przesłanki medyczne do dokonania aborcji, czyli dlaczego karanie kobiet za przerwanie ciąży jest nieludzkie?

Przesłanki medyczne do dokonania aborcji stawiają przed społeczeństwem oraz systemem prawnym złożone wyzwania etyczne i humanitarne. Karanie kobiet za przerwanie ciąży, szczególnie gdy przesłanki medyczne wskazują na poważne zagrożenie dla ich zdrowia fizycznego, życia lub zdrowia psychicznego, jest działaniem nieludzkim i nieodpowiedzialnym. Decyzje o aborcji nie są nigdy podejmowane lekkomyślnie. Często są one wynikiem trudnych i bolesnych rozważań, w których centralną rolę odgrywają właśnie przesłanki medyczne.

Jednym z najbardziej krytycznych aspektów, które mogą skłonić do podjęcia decyzji o aborcji, jest zagrożenie życia kobiety ciężarnej. W sytuacjach gdy kontynuacja ciąży może prowadzić do śmierci kobiety ciężarnej, wymaganie od niej poświęcenia własnego życia jest nie tylko nieetyczne, ale także sprzeczne z podstawowymi zasadami humanitaryzmu. Podobnie przesłanki medyczne wskazujące na poważne zagrożenie dla zdrowia psychicznego matki nie mogą być ignorowane. Zdrowie psychiczne ma fundamentalne znaczenie dla ogólnego stanu zdrowia, a jego poważne zaburzenia mogą mieć długotrwałe i daleko idące konsekwencje zarówno dla kobiety, jak i dla jej rodziny.

Zabieg aborcji przeprowadzony w odpowiednich, bezpiecznych warunkach medycznych może być niezbędny dla ochrony życia i zdrowia kobiety. W sytuacjach gdy ciąża jest wynikiem przemocy, jak gwałt, lub gdy badania prenatalne wskazują na ciężkie i nieodwracalne wady płodu, wymaganie od kobiety kontynuowania ciąży jest niewspółmiernym obciążeniem, które nie uwzględnia jej dobra i godności.

Karanie kobiet za decyzję o aborcji, szczególnie w świetle powyższych przesłanek, jest aktem ignorowania podstawowych praw człowieka, w tym prawa do życia, zdrowia i ochrony przed okrutnym traktowaniem. Współczesne społeczeństwa opierające się na zasadach empatii, szacunku dla praw jednostki i troski o dobrostan wszystkich swoich członków powinny dążyć do stworzenia systemów wsparcia, które umożliwiają kobietom bezpieczny dostęp do aborcji w przypadkach medycznie uzasadnionych, poprzez zapewnienie im ochrony, zrozumienia i pomocy w trudnych momentach życia.

CO WARTO WIEDZIEĆ Blog

9.02.2024

Jak wygląda aborcja i do którego tygodnia ciąży można ją przeprowadzić?

Aborcja to medyczna procedura polegająca na przerwaniu ciąży przed narodzinami płodu. Istnieje wiele powodów, dla których kobieta może zdecydować się na przerwanie ciąży, takich jak zagrożenie zdrowia matki, wady genetyczne płodu, przymusowa ciąża spowodowana gwałtem czy też trudne warunki życiowe, które uniemożliwiają odpowiednie zatroszczenie się o dziecko. Wyróżniamy kilka metod aborcji, na które może zdecydować…

9.02.2024

Aborcja Czechy – opinie, cena i przygotowanie do zabiegu

Legalna aborcja w Czechach jest możliwa na życzenie kobiety do 12 tygodnia ciąży. Usunięcie ciąży na życzenie oznacza, że o wykonaniu aborcji decyduje pacjentka bez konieczności podawania powodu. W Polsce aborcja nie jest legalna, dlatego wiele kobiet decyduje się na zabieg aborcji w Czechach. Usuwanie ciąży (tzw. terminacja ciąży) jest możliwe na kilka sposobów. Bardzo…

8.02.2024

Aborcja farmakologiczna – na czym polega i jak ją przeprowadzić?

Aborcja farmakologiczna, znana również jako aborcja medyczna, to bezpieczna i legalna metoda przerwania ciąży przy użyciu środków farmakologicznych. Aborcja farmakologiczna jest często preferowana przez kobiety ze względu na jej skuteczność oraz możliwość przeprowadzenia w początkowych etapach ciąży. Przerwanie ciąży za pomocą aborcji farmakologicznej może odbywać się zarówno pod kontrolą lekarza, co zapewnia bezpieczeństwo i minimalizuje…

2.01.2023

Ile się czeka na aborcje w Czechach? Jak szybko można uzyskać zabieg usunięcia ciąży w Czechach

Usuwanie ciąży to temat trudny nie tylko pod względem prawnym, ale też z powodów emocjonalnych; sama decyzja jest przeważnie stresująca dla kobiety. Jeśli w grę wchodzi czas, a dostęp do zabiegu jest niemożliwy, nie pozostaje nic innego, jak szukać kolejnych rozwiązań. Jeśli jesteś w ciąży i potrzebujesz wykonać szybko zabieg usunięcia ciąży, to dostępna jest…

12.12.2022

Usuwanie ciąży poniżej 18 roku życia — aborcja u nastolatki. Co warto wiedzieć w temacie terminacji ciąży u młodej dziewczyny

Usuwanie ciąży poniżej 18 roku życia może stanowić nie lada wyzwanie, zwłaszcza w okolicznościach prawa polskiego. Zabieg przerwania ciąży jest w naszym kraju praktycznie niemożliwy, chyba że zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego lub lekarz wykryje poważne wady płodu. Są jednak rozwiązania, gdzie usunięcie ciąży u dziewczyny poniżej 18 roku życia…

29.11.2022

Kiedy można dokonać aborcji w Polsce tak, aby zrobić to legalnie?

Jedno z najczęściej zadawanych pytań ze strony kobiety ciężarnej, u której wykryto wady płodu, jest pytanie: „Kiedy można dokonać aborcji„? Otóż w wyniku zmiany prawa, na skutek wyroku trybunału konstytucyjnego, odpowiedź na to pytanie wcale nie jest jednoznaczna. Potwierdzają to statystyki aborcji w Polsce, które jednoznacznie pokazują, że ilość zabiegów w naszym kraju radykalnie spadła….

Pragnienie uzdrowienia
zawsze było połową zdrowia

Lucjusz Annaeus Seneca

Skontaktuj się z Nami - Zapraszamy !

    * dane obowiązkowe